อย่าปล่อยให้ซึมเศร้า กล้ำกราย | www.classifiedadvertising.info

อย่าปล่อยให้ซึมเศร้า กล้ำกราย

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 14:02:41 time visit 5 hits

post picture

Descriptions

ด้วยสภาพทางสังคมในปัจจุบันที่มีความบีบคั้นทำให้การก่อตัวของความเครียดเกิดขึ้นได้ง่าย โรคซึมเศร้าจึงเข้ามากล้ำกรายชีวิตคนเป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน) โดยที่โรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นเพียงความเศร้าทั่วไปที่เราประสบในชีวิตประจำวัน แต่เป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่ต้องการการบำบัดรักษาและเกราะป้องกันที่จะไม่ให้ภาวะซึมเศร้าเข้ามากล้ำกรายตัวเราจนก่อเป็นโรคซึมเศร้านั้นอยู่ที่การดูแลจิตใจของเรานั่นเอง

ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.plawharn.com/category/health/

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 14:02:41 time.
  • Address : 2/20
  • Country : free online classifieds Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com