จุดเด่นของน้ำยากำจัดยุงลาย | www.classifiedadvertising.info

จุดเด่นของน้ำยากำจัดยุงลาย

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 15:03:46 time visit 4 hits

post picture

Descriptions

เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อ ลูกน้ำยุงลาย เท่านั้น ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้าง เมื่อใส่ในน้ำ น้ำไม่ขุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถนำน้ำไปใช้ในการดื่มหรือการใช้ได้ทันที

ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.bcithailand.net/กำจัดลูกน้ำยุงลาย/

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 15:03:46 time.
  • Address : 2/20
  • Country : free online classifieds Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com